Biblioteka Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Mendim

Temat: EUROKOŁCHOZ
...prosząc o azyl placówkę amerykańskiego wywiadu (CIA). (...) Anatolij Golicyn w 1984 roku wydał książkę pt. New Lies For Old (Nowe kłamstwa za stare), w której przewidywał przeprowadzenie przez ZSRR pierestrojki, jako operacji mającej na celu uśpienie czujności Zachodu. W 2007 roku książka została wydana po polsku pod tytułem "Nowe kłamstwa w miejsce starych, komunistyczna strategia podstępu i dezinformacji", nakładem biblioteki Służby Kontrwywiadu Wojskowego, wersja elektroniczna została opublikowana w Internecie. (...) http://pl.wikipedia.org/wiki/Anatolij_Golicyn Część "przepowiedni" (de facto analizy opartej na racjonalnych przesłankach i merytorycznym przygotowaniu) już się spełniła.
Źródło: ivrp.pl/viewtopic.php?t=5085Copyright (c) 2009 Mendim | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.